Tjenester

Tilstandsrapport/Eierskifte

Tilstandsrapport – Eierskifte skal brukes for å kontrollere bygningsdeler der det erfaringsmessig kan oppstå konflikt mellom kjøper og selger.

Vi anbefaler alltid tilstandsrapport ved omsetning av bolig. Rapporten bygger på NS 3600, og er en tilstandsrapport som kontrollerer bygningsdeler der det erfaringsmessig oppstår en del konflikter mellom kjøper og selger i etterkant av salget.

Rapporten for enebolig tar for seg:

 Våtrom
 Rom under terreng
 Krypekjeller
 Loft
 Konstruksjon
 Drenering
 Tak

For leiligheter i borettslag og sameier:

Våtrom
Kjøkken
Vinduer
Dører i yttervegg
Øvrige rom

 

Verdi- og lånetakst

Verdi-og lånetakst er en teknisk vurdering av hva boligen er verdt i dagens marked. Altså en kombinasjon av teknisk tilstand, byggekostnader, tomteverdi og markedsverdi.Som igjen danner grunnlaget for hvor mye banken vil låne deg til kjøp av boligen. Som oftes fra 10 til 20 % lavere enn verdien.

Forenklet lånetakst

En forenklet lånetakst er en forenklet utgave av verdi- og lånetaksten.

Uavhengig kontroll

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger.

Uavhengig kontroll innebærer kontroll av utført kvalitetssikring og kontroll av resultater fra prosjektering og utførelse.

Kontrollforetaket skal bekrefte at det kontrollerte foretaket har rutiner for kontrollområdet i sitt foretakssystem. For å sikre at det er samsvar mellom rutiner og utført kvalitetssikring skal kontrollen bekrefte at rutiner innen kontrollområdet er fulgt. Tilsvarende skal det foretas kontroll av resultater fra prosjektering og utførelse for å bekrefte samsvar. Prosjektering skal samsvare med kravene i byggteknisk forskrift (TEK10), mens utført byggearbeid skal samsvare med produksjonsunderlaget som tegninger og arbeidsbeskrivelser.

I tiltaksklasse 1 kreves det uavhengig kontroll av:

  • Fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger
  • Lufttetthet i nye boliger

Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn boenhet.

Tiltakshaver har ansvar for å bestille kontrollforetak som gjennomfører den uavhengige kontrollen og sørger for kontroll i samsvar med plan- og bygningsloven. I tillegg kan tiltakshaver bestille mer omfattende kontroll som går ut over regelverkets minstekrav til kontroll.

Tiltaksklasse 1: Våtrom og lufttetthet i boliger
Kontroll av våtrom og lufttetthet er i hovedsak kontroll av utførelse. Kontroll av våtrom foretas i utførelsesfasen. Kontrollen bør gjennomføres etter at tettesjiktet er påført og gjennomføringer forseglet og før overflatematerialer som fliser, belegg mv. er montert.

Kontrollerklæring for fuktsikring i våtrom og lufttetthet skal foreligge senest ved ferdigattest.

Skadeskjønn

Dersom eiendommen skulle få skader, da er det viktig å sikre et profesjonelt og grundig grunnlag for erstatningssaken.

Reklamasjon

En rapport for og avgjøre om den gitte skade er en skade som dekkes av selger evt. Selgers eierskifteforsikring.

Fagmann på visning

En byggmester kan raskt gjøre rede for om et boligkjøp er en god investering. Som fagmann går vi raskt gjennom boligen sammen, du får råd om hvordan boligen kan tilpasses deg og din familie, eller få pris på bygningsdeler som skal skiftes eller oppgraderes.  For din egen trygghet så du vet hva du byr på!

Oppfølging av byggeprosess

Om du skal bygge nytt hus eller fritidsbolig, eller kanskje sette opp et tilbygg er det alltid lurt å engasjere en nøytral part som kan følge opp byggeprosjektet slik at man bygger etter gjeldene regler/forskrifter, samt at man faktisk får arbeidet utført etter prosjekteringsunderlag og avtale.

Sletten Takst AS har bred og ulike erfaringer og kompetanse fra byggebransjen som sikrer en sikker og tett oppfølging.

Ønsker du sette opp bolig eller fritidsbolig i laftet konstruksjon har vår ansatt Bjørn Strand over 25 års erfaring med lafting, samt er kurset i lafteteknikk. Bjørn Strand er en utdannet tømrer og en riktig mann for oppfølging, kontroll eller vurdering når det gjelder laftet konstruksjon.

Byggelånsoppfølging

Kredittinstitusjoner er ofte interessert i oppfølging av fremdrift i byggeprosesser som de har finansiert via byggelån. Oppfølging og kontroll av byggelån er en viktig tjeneste både for långivere og utbyggere. Utbetalingene i prosjektet skal samsvare med verdiene som tilføres, og være i overensstemmelse med budsjett og fremdriftsplan. Korrekt oppfølging er en sikkerhet for alle parter, og er en naturlig del av prosjektadministrasjonen.

Kontakt oss

Telefon: 959 48 982
E-post: espen@slettentakst.no
Organisasjonsnummer: 824452652

Adresse:
Valhallvegen 32B, 2413 Elverum

Om oss

Vi sørger for at du får en solid, ryddig og seriøs takst. Med bakgrunn som rørleggermester, VVS-ingeniør, innen teknisk tegning, laftet konstruksjon og fra byggebransjen- så får du en takstmann med solid fagkunnskap og bred erfaring.